Política de privacitat

Informacion sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament
– Entitat: TALLERS MACTEC SL
– CIF de l’entitat: B55595284
– Direccion de l’entitat: CRER DE LA PINEDA, 3 – (43152) PERAFORT
– Email de l’entitat: INFO@GRUPOMACTEC.COM
– Responsable del tractament : MALLAFRE GINE JOSEP
– Teléfono del Responsable del tractament : 696720381
– Direcció email del Responsable del tractament : INFO@GRUPOMACTEC.COM

Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en TALLERS MACTEC SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades per un termini d’indefinit. En el cas que requereixi la seva eliminació de forma anticipada, sol·liciti’l mitjançant l’exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemats durant un temps necessari per a complir normes específiques, seran bloquejats i únicament estaran a la disposició de l’autoritat pública corresponent.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

Consentiment inequívoc

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

No comparteixo les dades amb tercers.

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en TALLERS MACTEC SL estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. TALLERS MACTEC SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Per a exercir el seu dret d’Accés faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
Per a exercir el seu dret d’Oposició faci clic aquí
Per a exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí
Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CRER DE LA PINEDA, 3 – (43152) PERAFORT adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaci política de cookies.