Tipus d’obertures de finestres i les seves utilitats

L’alumini ofereix una infinitat d’opcions de disseny, que el converteixen en un factor clau en el confort de la nostra llar. És un material que es distingeix davant d’altres per la seva resistència i lleugeresa. La seva densitat el fan un terç més lleuger que l’acer. Un dels incalculables avantatges de l’alumini és la particularitat de no portar manteniment, és un material que no es corroeix ni deteriora a diferència de la xapa, la fusta o el PVC.

Ara i tal com hem vist al post anterior, ja saps perquè motius cal decantar-se a l’hora de col·locar finestres d’alumini quan pensis en un canvi important en la teva casa o habitatge.

Les finestres d’alumini són eficients, resistents i ofereixen nombrosos avantatges com acabes de veure, a més de poder triar la mida i el disseny a l’hora en què et fem i instal·lem una finestra o porta d’alumini, també podràs triar el tipus d’obertura.

Aquesta obertura s’ha d’adaptar a les teves necessitats i a l’espai de què es tracti, que sigui pràctica i funcional a més de segura i fàcil d’utilitzar.

Vegem les formes d’obertura més comuna per a portes i finestres que hi ha al mercat i les principals característiques de cada per tal d’identificar el seu millor ús.

A l’hora de triar les finestres, una cosa important a tenir en compte és la forma en la qual s’obren, ja que serà essencial en la teva decisió. En primer lloc, cal remarcar dos grans blocs, els sistemes practicables i els sistemes lliscants. Hi ha múltiples formes d’obrir una porta i/o finestra dins d’aquests dos grans apartats, l’elecció dependrà de quina sigui la teva necessitat, propòsit i forma d’ús així com l’espai de què disposis i gust personal a l’hora de decorar la teva vivenda o immoble.

Anem a veure amb més detall cada tipologia.

Finestres i portes practicables

És aquella en la que la de la finestra gira sobre la vertical mitjançant frontisses que uneixen el marc i la fulla de la finestra. L’obertura practicable és la més comuna i la que aporta millors nivells d’aïllament gràcies al seu tancament estanc. La seva peculiaritat és l’espai que ocupa el finestral en obrir-se, ja que obre en diferent pla que el marc. Dins dels sistemes practicables el més comú és el de gir vertical usat tant per a finestres com per portes.

Finestra abatible

La solem trobar en una o dues fulles. S’obren verticalment, sobre un eix, cap a fora o cap a dins. El seu major avantatge és el seu alt valor d’aïllament tant acústic, com tèrmic.

Finestra batent

Amb un format més habitual d’un full. S’obre en posició inclinada cap a l’interior. La suggerim per a espais petits en els quals el seu objectiu sigui una bona ventilació.

Finestra oscil·lobatent

Combinen la tècnica de la practicable i batent, permetent una obertura vertical i una segona inclinada. El seu major avantatge són dos tipus d’obertura combinats sense perdre qualitat en l’aïllament. Són sistemes ideals per ventilar la llar sense necessitat d’obrir del tot la finestra.

Finestra oscil·lo paral·lela

Ideal per a grans superfícies, ja que combina l’obertura corredissa i batent, conservant les seves facultats en l’aïllament. Són molt recomanables per ventilar estades sense que es puguin arribar a obrir-se del tot, per exemple en col·legis.

Finestra pivotant

Formats per un sol full, permetent que el full giri en l’eix central, aconseguint que la cara exterior giri cap a l’interior. Aquest és un sistema molt poc comú i amb un cost més elevat.

Finestra elevable

La recomanem per a grans dimensions. El format més usual és de dues fulles. La forma d’ús és semblant a la finestra corredissa, però ofereix un major aïllament gràcies al seu sistema de juntes.

Finestres i portes lliscants

Els sistemes de finestres lliscants o corredisses, tenen l’avantatge que permet estalviar espai s’obren sobre el mateix pla en el qual estan i són perfectes per delimitar grans espais com la (divisió o separació) entre la casa i el jardí o terrassa encara que cal reconèixer que són menys aïllants.

Finestra corredissa tradicional

És la més comuna en sistemes lliscants. El seu format més usual és el de dues fulles encara que permet posar més fulles si l’espai és més gran. Llisquen horitzontalment sobre el marc i permet una obertura sense ocupar espai addicional. El seu inconvenient és que perd qualitat en l’aïllament tèrmic.

Finestra corredissa oscil·lo paral·lela

Els ferratges permeten la seva obertura lliscant i un tancament hermètic sobre un únic pla. Sistema clàssic de funció de portes.

Finestra corredissa elevadora

El desplaçament és horitzontal, el full s’eleva. Té un lliscament suau amb un tancament hermètic. És ideal per a grans espais. El preu és més elevat i són més delicades que les altres finestres corredisses.

Finestra corredissa plegable

És el sistema menys freqüent. Les fulles es recullen en forma d’acordió per simular paravents o també com a mètode de porta. La seva característica és, que és que delicada i ocupa més espai.

Una altra qüestió important a tenir en compte a l’hora de triar el tipus d’obertures que busquem per a la nostra casa, és el tipus de vidre, ja que com hem esmentat afecta l’aïllament acústic i tèrmic.

Aquest pot ser simple o doble. El vidre doble pot estar compost per dues o més fulles de vidre, separades per una cambra d’aire, que va entre els 6 i 25 mm., Mentre que el gruix del vidre es determina segons la teva necessitat.

Cal tenir en compte que a major gruix dels vidres i major espai entre tots dos, millor aïllament.

A més del tipus de vidre, també cal fer atenció en la capacitat d’aïllament de la finestra.

Hi ha quatre tipus de vidre: transparent, translúcid, vidre laminat o de seguretat i vidre baix emissiu.

Grupo Mactec té oficina central a Tarragona, i realitzem tota mena de reformes o obres, estem especialitzats en la fusteria d’alumini, si precises d’assessorament no dubtis en contactar amb nosaltres.